Spindelbarnen

Spindelbarnen

Spindelbarnen

Syster Elsibes barnhus för hittebarn och vanföra” är ett dystert ställe
som verkar ligga bortom all redlighet på den vindpinade landsbygden.
Hit transporteras Sam en dag och tas emot av föreståndarna,
två kvinnor med bister uppsyn, som direkt utsätter henne för en minst
sagt ryslig behandling. Det är bara början på allt hon får utstå.
Men hon är inte ensam, de magra barnhusbarnen Immy, Siggsy och deras
kamrater tar också emot henne. Deras starka sammanhållning hjälper dem
alla att härda ut husets utstuderade grymheter, det behövs, för om inte
barnen lyder minsta vink hotas de med källaren.
Finns det något där nere att vara rädd för, eller är det bara tomt hot?
Tänk om källarens mörka hemlighet snarare kan innebära en utväg på deras
eländiga barnhemsliv? Sam, som efterhand hör en allt starkare röst i sitt inre,
är övertygad om det och lyckas övertyga de andra. Men är denna inre
röst att lita på?